مقاله
توسعه فیزیکی و تاثیر آن در تغییرات کاربری اراضی شهر ملایر(85 و1365)
شهر ملایر به عنوان یکی از شهر¬های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه ي 85و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده ي شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده ي شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است.در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه ي مذکور و بررسی تغییرات جزئی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه ي فیزیکی شهر مشخص گردد.
نویسندگان : دکتر مجید شمس - پریسا حجی ملایری
تاریخ دریافت مقاله : نامشخص
کلمات کلیدی : شهر، مناطق شهری، گسترش فیزیکی، کاربری اراضی
بازدیدها : 2602 دفعات دریافت : 2079
آخرین فصلنامه
جلد مجله دریافت pdf
آمار بازدیدها
امروز : 2 خرداد1394
آی پی شما : 54.147.220.66
تعداد بازدید کل : 421006
تعداد ورودی کل : 102808
بازدید امروز : 181
بازدیدکننده امروز : 112
افراد آنلاین : 0
بازدید امروز شما :